Recohund

Läkemalva, Althaea officinalis, är känd som en läkeört redan sedan 700-talet och kallades därför bismalva (dubbelt verksam malva) för sina märkvärdiga läkande egenskaper. Roten är framförallt känd för att bilda slemämnen som används mot inflammationer i hud och slemhinnor, mot blemmor, brännskador o sår.